Konferencje :: Polska

Książka, książka :: Komiks i jego konteksty

Miesiąc temu, 31 lipca, trafiła do sprzedaży nowa naukowa publikacja poświęcona sztuce komiksu. Jest to pokłosie konferencji Komiks wobec zjawisk kultury popularnej, która odbyła się w listopadzie 2012 roku w Poznaniu.

Książka, stanowiąca bardzo ciekawe spektrum spojrzeń na opowieści graficznej, nosi tytuł Komiks i jego konteksty. Ukazała się pod redakcją Michała Traczyka oraz Izoldy Kiec w ramach projektu Instytut Kultury Popularnej (zachęcam do śledzenia ich działań i publikacji).

Z informacji prasowej:

Z artykułów zgromadzonych w tomie przebija wrażliwość na wszelkie zmiany i niuanse rzeczywistości kulturowej, społecznej, politycznej. Ich autorzy wydeptują własne ścieżki, czasem się spotykając, czasem korzystając ze wskazówek i map (różnych metod i inspiracji), każdorazowo eksplorując nowe obszary badań bądź odświeżając to, co już odkryte. Łączy ich doświadczenie – wspólnie bowiem zaznaczają wyraźny punkt na mapie polskiego komiksoznawstwa.

Wydawcą książki jest Instytut Kultury Popularnej – wydawnictwo Fundacji Instytut Kultury Popularnej, powstałej w lutym 2014. Jej celem jest realizacja badań naukowych, projektów edukacyjnych oraz wydawniczych poświęconych kulturze popularnej, która pośredniczy w każdej próbie refleksji dotyczącej rzeczywistości społecznej, wymaga umiejętności rozpoznania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemysł kulturowy, ale i dostrzegania oraz twórczej eksploracji wartości pozytywnych (i w sensie pragmatycznym, i estetycznym).

Spis treści:

I. Wokół teorii i historii komiksu

 • Jerzy Szyłak, To ptak! To samolot! To ikonotekst! Książka – komiks – picturebook (medium czy media?)
 • Wojciech Birek, Po co nam stylistyka komiksu?
 • Ksenia Frąszczak, Webkomiks – problematyzacja definicji
 • Matylda Sęk, Percepcja miast w komiksach w perspektywie ponowoczesnych wzorów osobowości
 • Piotr Klonowski, „Osiedle Swoboda” Michała Śledzińskiego oraz „Sport i Pielęgnacja” Marcina Maciejowskiego – dwa spojrzenia na polską rzeczywistość po-transformacyjną przez pryzmat popkultury
 • Tomasz Marciniak, Komiks historyczny w Polsce między dydaktyką a propagandą. Dokonania i perspektywy
 • Adam Rusek, „Relax” (1976-1981): krótka historia magazynu komiksowego

II. Komiks wobec innych form kultury

 • Magdalena Lachman, Między (dez)aprobatą a inspiracją. O recepcji komiksu w kręgu (około)literackim
 • Stefano Damato, Japoński komiks i literatura włoska: „Dantejskie” dzieła Go Nagai-Ego
 • Damian Kaja, Komiks amerykański w kontekście telewizji. Prolegomena
  (artykuł do przeczytania :: tutaj :: )
 • Paweł Panic, Bijatyka wychodzi poza kadr. Wpływ komiksów na gry z gatunku beat’em up
 • Tomasz Misiak, Krótka wariacja na temat wrażliwości komiksowej w filmie animowanym
 • Bartłomiej Oleszek, Komiks w teatrze. Od scen radiowych i telewizyjnych do performansu
 • Michał Traczyk, Komiks i piosenka – losy osobne, losy bliźniacze?
 • Mateusz Torzecki, Rock ilustrowany – historia obwolut z innego wymiaru
 • Arkadiusz Adamczuk, Znaczenie inspiracji sztuką w twórczości Milo Manary
 • Ewelina Kwiatkowska, Komiks w szkle sparafrazowany

III. Interpretacje

 • Paweł Gąsowski, Komiks – zwierciadło kultury w stanie i wobec rewolucji
 • Bernadetta Matuszak-Loose, Komiksy o Auschwitz. Forma pamięci kulturowej czy rozrywki?
 • Izolda Kiec, Komiks, historia i kobiecość „na wymiar”
 • Maria Delimata, Zsazsa Zaturnnah – filipińska intrapłeć w komiksie
 • Przemysław Zawrotny, Komiksowa dydaktyka, fabularyzowana biografia czy refleksja o statusie nauki? Rozważania o „Logikomiksie” (artykuł do przeczytania :: tutaj ::)
 • Natalia Kućma, Niemy krzyk – o obrazie współczesnego świata w komiksie „Bez komentarza” Ivana Bruna
 • Przemysław Kołodziej, Kręta droga do piekła (od zeszytu do zeszytu) – „Hellblazer” i forma serialu komiksowego
Komiks_i_jego_konteksty:: stąd ::
Źródło: Informacja prasowa.
Zajrzyj także na strony patronackie: Zeszyty Komiksowe, Aleja Komiksu, Poltergeist.

Pilne – konferencja studencka! Komiks a problem rasowości

Zakład Historii Gospodarczej Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej: Komiks a problem rasowości, która odbędzie się 14 maja 2014 w Sali 118 Wydziału Historycznego.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń do 31 marca 2014 roku.

Więcej informacji na temat konferencji znajdą państwo na stronie komiksirasa.wordpress.com

Strona wydarzenia na fb.

Inicjatywę wspiera Biblioteka Uniwersytecka z Poznańską Dyskusyjną Akademią Komiksu oraz księgarnia KiK. Oficjalnym patronem medialnym jest Pad Portal.

Plakat

Komiks wobec zjawisk kultury popularnej :: konferencja

Już za tydzień, w dniach 21-22 listopada, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa:

Komiks wobec zjawisk kultury popularnej

***

Program konferencji

21 listopada (środa)

8.30 Otwarcie konferencji

8.40 prof. dr hab. Jerzy Szyłak (UG), To ptak! To samolot! To ikonotekst! Komiks-picturebook-książka (medium czy media?). Od (akademickich) rozważań o tym, czy komiks jest medium, do dość nieoczekiwanej próby wprowadzenia go do towarzystwa, które wcale go nie zaprasza, czyli do świata książki ilustrowanej

9.00 mgr Przemysław Kołodziej (UG), Kręta droga do piekła (od zeszytu do zeszytu) – Hellblazer i forma serialu komiksowego

9.20 Patryk Pawlinski (UAM), WatchmenBefore Watchmen. Dziedzictwo powieści graficznej w komiksie zeszytowym

9.40 Ksenia Frąszczak (UAM), Webkomiks – problematyzacja definicji

10.00 Dyskusja

10.20 mgr Krzysztof Skrzypczyk (MKiDN), Perspektywy badawcze komiksologii: socjologia wizualna komiksu

10.40 mgr Przemysław Zawrotny (UG), Komiksowa dydaktyka, fabularyzowana biografia czy refleksja o statusie nauki? Rozważania o Logikomiksie

11.00 dr Adam Rusek (BN), Stare jak świat w nowym oświetleniu: magazyn „Relax” i jego losy

11.20 Łukasz Przybylski (UAM), Kultura popularna a kwestia rzeczywistości systemu politycznego w dobie PRL-u na przykładzie komiksu o kapitanie Żbiku autorstwa Grzegorza Rosińskiego

11.40 Dyskusja

12.00 Przerwa na kawę

12.20 Piotr Klonowski (UJ), „Raster” i „Produkt”. Dwa spojrzenia na polską rzeczywistość przez pryzmat popkultury

12.40 mgr Paweł Gąsowski (US), Komiks – zwierciadło kultury

13.00 mgr Natalia Adamska, Niemy krzyk – o obrazie współczesnego świata w komiksie Bez komentarza Ivana Bruna

13.20 mgr Matylda Sęk (UŚ), Przestrzenie zbiorowej wyobraźni – o przedstawieniach miasta w komiksach

13.40 Dyskusja

14.00 Przerwa obiadowa

15.30 Panel dyskusyjny „Komiks polski 1992-2012” – Jerzy Szyłak, Adam Rusek, Witold Tkaczyk, prowadzenie Michał Traczyk

19.30 Kolacja

22 listopada (czwartek)

8.40 dr Magdalena Lachman (UŁ), Między (dez)aprobatą a inspiracją. O literackiej recepcji komiksu

9.00 mgr Stefano Damato (US), Japoński komiks i literatura włoska: „Dantejskie” dzieła GO NAGAI-EGO

9.20 dr Arkadiusz Adamczuk (KUL), Znaczenie inspiracji sztuką wysoką w twórczości Milo Manary

9.40 mgr Ewelina Kwiatkowska (UW), Komiks w szkle sparafrazowany

10.00 Dyskusja

10.20 dr Łukasz Fojutowski (WSNHiD), Komiks jako instrument edukacji ekonomicznej we współczesnym społeczeństwie

10.40 mgr Tomasz Nowak, Uwarunkowania rozwoju rynku komiksowego w Polsce

11.00 mgr inż. arch. Witold Tkaczyk (Zin Zin Press), Komiks, edukacja, historia

11.20 dr Bernadetta Matuszak-Loose (UAM), Komiksy o Auschwitz. Forma pamięci kulturowej czy rozrywki?

11.40 Dyskusja

12.00 Przerwa na kawę

12.20 mgr Maria Delimata (UAM), Zsazsa Zaturnnah – filipińska intra-płeć w komiksie

12.40 mgr Bartłomiej Oleszek (UMK), Popularne opowieści w popularnym teatrze. O radiowych i telewizyjnych inscenizacjach komiksów

13.00 dr Roman Bromboszcz (WSNHiD), Cyberprzestrzeń w komiksie i anime. Analiza wybranych narracji

13.20 dr Tomasz Misiak (WSNHiD), Wrażliwość komiksowa w filmowej animacji

13.40 Dyskusja

14.00 Przerwa obiadowa

15.00 mgr Paweł Panic (UO), Bijatyka wychodzi poza kadr. Wpływ komiksów na gry z gatunku beat’em up

15.20 mgr Damian Kaja (UMK), Komiks w kontekście telewizji. Status „opowieści” między mediami

15.40 dr Michał Traczyk (WSNHiD), Komiks i piosenka – losy osobne, losy bliźniacze?

16.00 Dyskusja

16.20 Zamknięcie konferencji

Nina Paley na CopyCamp

Serwis bibliosfera.net podał informację o zbliżającej się konferencji CopyCamp, poświęconej zagadnieniom prawa autorskiego.

Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Nina Paley, amerykańska twórczyni komiksów i animacji oraz działaczka na rzecz ruchu wolnej kultury.

W świecie komiksowym Paley znana jest z czterech serii pasków komiksowych: Nina’s Adventure, Fluff, The Hots oraz Mimi & Eunice.

[ ilustracja pochodzi :: stąd :: ]

Seria Mimi & Eunice publikowana jest także po polsku na portalu :: Wolne Media :: jako Mimi i Eunika. W 2010 roku Paley opublikowała książkę Misinformation Wants To Be Free, zawierającą ponad 200 kolorowych pasków Mimi & Eunice.

Jednym z najbardziej znanych dzieł Niny Palin jest także animowany film :: Sita Sings the Blues ::

Oficjalny blog Niny Paley znajduje się :: tutaj ::

Informacja o CopyCamp na bibliosferze do przeczytania :: tam ::

A oficjalna strona konferencji oraz juz niedługo formularze do rejestracji :: tutaj ::

Komiks i Kongres Bibliotek Publicznych :: relacja Artura Wabika

Kilka dni temu zakończył się :: 3. Kongres Bibliotek Publicznych :: Artur Wabik zgodził się napisać parę słów o spotkaniu. Oto jego relacja.

***

W zeszłym tygodniu zostaliśmy poproszeni wraz z Michałem Jankowskim o wygłoszenie wykładu na temat komiksu oraz zaprezentowanie Małopolskiego Studia Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie podczas III Kongresu Bibliotek Publicznych pod hasłem „Biblioteka z wizją”. Kongres, urządzony z dużym rozmachem przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w warszawskim Centrum Sztuki – Forcie Sokolnickiego, podzielono na dziewięć bloków tematycznych, po cztery sesje w każdym. W ciągu dwóch dni kongresu odbyło się więc aż 36 wykładów i prezentacji.

 Nasze wystąpienie w ramach bloku „kultura” zawierało m. in. bardzo ogólne wprowadzenie do tematu, podczas którego zarysowałem specyfikę gatunku i fenomen jego popularności, odwołując się m. in. do typologii bohaterów komiksowych zaproponowanej przez Scotta McClouda w jego książce „Understanding Comics: The Invisible Art”. Przedstawiłem ikonicznych – znanych obecnie także z filmów – bohaterów komiksu amerykańskiego, sylwetki najpopularniejszych twórców europejskich oraz zarys historii komiksu polskiego. Z zadowoleniem zaobserwowaliśmy, że zagadnienia te nie są obce zgromadzonej publiczności. Na wykład, mimo wczesnej porannej godziny, przyszło kilkadziesiąt zainteresowanych tematem osób. W dalszej części Michał zaprezentował case study Małopolskiego Studia Komiksów – historię utworzenia zbioru, a także podzielonego na cztery linie tematyczne całorocznego programu towarzyszącego (Piątkowe Spotkania z Komiksem), oraz Krakowskiego Festiwalu Komiksu. W tej części staraliśmy się eksponować oryginalne rozwiązania – takie, jak np. koncepcja wspólnego czytania komiksów, autorstwa prowadzącego linię naukową Michała Jutkiewicza – które można by próbować wdrożyć w innych placówkach. Niestety w sali nie było warunków dla przeprowadzenia zapowiedzianych w programie kongresu warsztatów tworzenia komiksów. Na koniec zasygnalizowaliśmy temat cyfryzacji komiksów i użytkowania aplikacji do ich czytania na urządzeniach mobilnych.

Po spotkaniu uczestnicy mieli do nas wiele pytań – m.in. skąd dowiadywać się o komiksowych nowościach, gdzie szukać wiarygodnych recenzji, gdzie kupować komiksy, jak je przechowywać, klasyfikować wiekowo, opisywać i eksponować. Na wszystkie te pytania staraliśmy się udzielić indywidualnych odpowiedzi, co sprawiło, że zaczęliśmy poważnie myśleć o napisaniu artykułu (poradnika) na powyższe tematy. Opuszczając kongres zdołaliśmy rzucić okiem na karty ewaluacyjne, które wypełniali uczestnicy w trakcie naszego wystąpienia. Ich zawartość przebiła wszelkie nasze domysły. Korzystając z okazji pozwolę sobie zacytować kilka z nich:

 „Małopolskie Studio Komiksu – rewelacyjny pomysł, który warto przenieść na własny grunt biblioteczny”

 „Jestem laikiem i komiks był dla mnie po prostu nie znany, a dzięki Panom przeniosłam się do niesamowitego świata.  (…) dalej puszczajcie w świat tę pasję i entuzjazm”

 „Spotkanie uświadomiło mi w jakim wąskim spojrzeniu traktowany jest czasem komiks. Spodobał mi się pomysł spotkań i warsztatów.”

 „Będę organizować komiksowy kącik w swojej bibliotece. Podzielimy komiksy na polskie i zagraniczne. Być może powstanie klub komiksowy”

 „Zajęcia, w których właśnie uczestniczyłam, dały mi sporo do myślenia. Spodziewałam się zajęć na temat komiksu, ale dla dzieci i młodzieży!!! Teraz zastanawiam się, czy w swojej bibliotece nie wprowadzić komiksu dla dorosłych? Czy będą odbiorcy? Warto chyba sprawdzić!”

Komiks w bibliotece :: Kongres Bibliotek Publicznych

Już za tydzień, 11-12 października 2012,  odbędzie się w Warszawie 3. Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych. W tym roku tematem przewodnim jest Biblioteka z wizją.

Bardzo polecam przejrzenie programu – zapowiada się wiele ciekawych wystąpień i warsztatów, m.in. o grach miejskich, dizajnie w bibliotece, wspieraniu lokalnych twórców, prawie autorskim, wolontariacie i wielu, wielu innych aspektach pracy w bibliotece.

Ponieważ ten blog jest poświęcony opowieściom graficznym, szczególną uwagę chciałbym zwrócić na warsztaty Komiks w bibliotece, które prowadzić będą Michał Jankowski z Małopolskiego Studia Komiksu (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) oraz Artur Wabik (Wydawnictwo Atropos):

Spotkanie odbędzie się w piątek, 12 października, w sesji III. Początek półtoragodzinnego spotkania planowany jest na godzinę 9.00. Wszystkie warsztaty odbywają się w Centrum Sztuki – Fort Sokolnickiego na ul. Czarnieckiego 51.

W programie spotkania:

– Czym jest komiks? Specyfika gatunku i fenomen jego popularności – wprowadzenie do tematu;

– Komiks w bibliotece. Case study Małopolskiego Studia Komiksów – historia utworzenia zbioru i prezentacja programu towarzyszącego, m. in. koncepcji wspólnego czytania komiksów;

– Jak powstaje komiks? Warsztaty tworzenia komiksów – praca w parach scenarzysta-rysownik; wspólnie tworzymy proste historyjki obrazkowe, oparte na anegdotach z życia bibliotekarza;

– Komiks dziś i jutro. O przyszłości gatunku – prezentacja komiksów w formie cyfrowej, na platformach mobilnych – smartfonach i tabletach multimedialnych. Wprowadzenie do wypożyczania zbiorów cyfrowych.

Program kongresu do zapoznania się i ściagnięcia (pdf) znajduje się :: tutaj ::

Komiks wobec zjawisk kultury popularnej :: konferencja

W listopadzie w Poznaniu, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa odbędzie się konferencja Komiks wobec zjawisk kultury popularnej:

„Komiks – zrodzony, jak pozostałe gatunki utożsamiane z kulturą popularną (by wymienić choćby film i piosenkę), pod koniec XIX wieku, rozwijający się razem z popkulturą, tak jak ona ewoluujący, nieustannie rozszerzający zakres swojego oddziaływania – od dawna cechuje wewnętrzne bogactwo i zróżnicowanie, a jego twórców – wrażliwość na wszelkie zmiany i niuanse rzeczywistości kulturowej, społecznej, politycznej.

Ostatnie dwudziestolecie uświadamia, że wcześniejsze wieloletnie, niemal całkowite pomijanie komiksu w refleksji naukowej i krytycznej (czy to ze względu na jego niski, masowy rodowód, czy to ze względów politycznych – jako najbardziej charakterystyczny i znienawidzony przez peerelowskich decydentów przejaw kultury amerykańskiej) doprowadziło do zubożenia dyskursu na temat przemian kulturowych w naszym kraju.

Coraz większa grupa historyków i teoretyków kultury, a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych uświadamia sobie, iż komiks jest doskonałym narzędziem komentowania świata, niezwykle przydatnym w opisie różnych zjawisk, pomocnym w edukacji, idealnym do promowania… właściwie wszystkiego, ale wciąż jeszcze potrafiącym zaskakiwać tych, którzy nie potrafią zdjąć go z półki z literaturą dla dzieci.

Konferencja ma w założeniu stanowić otwarte forum dyskusyjne dla badaczy z różnych środowisk i różnych dyscyplin. Zapraszamy kulturoznawców, socjologów, psychologów, literaturoznawców, filmoznawców, pedagogów oraz przedstawicieli wszystkich innych dziedzin naukowych.

Wśród proponowanych zagadnień wartych – naszym zdaniem – zainteresowania są:

– (nie)ludyczność komiksu,

– komiks jako narzędzie komunikowania rzeczywistości,

– komiks wobec innych sztuk popularnych,

– komiks wobec różnych form kultury,

– recepcja komiksu jako wyznacznik jego miejsca w świecie sztuki i rzeczywistości społecznej,

– komiks a zjawisko popularyzacji rzeczywistości,

– komiks w Internecie,

– komiks w edukacji.

Konferencja odbędzie się 21-22 listopada 2012 w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres komiks.wsnhid [at] gmail.com do 10 października 2012. Pod tym adresem można również uzyskać wszelkie informacje na temat konferencji.

Prosimy o podanie tytułu wystąpienia oraz załączenie krótkiego (do 1000 znaków) streszczenia. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wyboru nadesłanych propozycji.

Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i nie obejmuje noclegów oraz zwrotu kosztów przejazdów. Organizatorzy zapewniają natomiast obiady oraz pomoc w znalezieniu noclegów.

Efektem konferencji będzie punktowana monografia, której wydanie planujemy na rok 2013.

dr Michał Traczyk”