Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Komiks wobec zjawisk kultury popularnej :: konferencja

Już za tydzień, w dniach 21-22 listopada, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa:

Komiks wobec zjawisk kultury popularnej

***

Program konferencji

21 listopada (środa)

8.30 Otwarcie konferencji

8.40 prof. dr hab. Jerzy Szyłak (UG), To ptak! To samolot! To ikonotekst! Komiks-picturebook-książka (medium czy media?). Od (akademickich) rozważań o tym, czy komiks jest medium, do dość nieoczekiwanej próby wprowadzenia go do towarzystwa, które wcale go nie zaprasza, czyli do świata książki ilustrowanej

9.00 mgr Przemysław Kołodziej (UG), Kręta droga do piekła (od zeszytu do zeszytu) – Hellblazer i forma serialu komiksowego

9.20 Patryk Pawlinski (UAM), WatchmenBefore Watchmen. Dziedzictwo powieści graficznej w komiksie zeszytowym

9.40 Ksenia Frąszczak (UAM), Webkomiks – problematyzacja definicji

10.00 Dyskusja

10.20 mgr Krzysztof Skrzypczyk (MKiDN), Perspektywy badawcze komiksologii: socjologia wizualna komiksu

10.40 mgr Przemysław Zawrotny (UG), Komiksowa dydaktyka, fabularyzowana biografia czy refleksja o statusie nauki? Rozważania o Logikomiksie

11.00 dr Adam Rusek (BN), Stare jak świat w nowym oświetleniu: magazyn „Relax” i jego losy

11.20 Łukasz Przybylski (UAM), Kultura popularna a kwestia rzeczywistości systemu politycznego w dobie PRL-u na przykładzie komiksu o kapitanie Żbiku autorstwa Grzegorza Rosińskiego

11.40 Dyskusja

12.00 Przerwa na kawę

12.20 Piotr Klonowski (UJ), „Raster” i „Produkt”. Dwa spojrzenia na polską rzeczywistość przez pryzmat popkultury

12.40 mgr Paweł Gąsowski (US), Komiks – zwierciadło kultury

13.00 mgr Natalia Adamska, Niemy krzyk – o obrazie współczesnego świata w komiksie Bez komentarza Ivana Bruna

13.20 mgr Matylda Sęk (UŚ), Przestrzenie zbiorowej wyobraźni – o przedstawieniach miasta w komiksach

13.40 Dyskusja

14.00 Przerwa obiadowa

15.30 Panel dyskusyjny „Komiks polski 1992-2012” – Jerzy Szyłak, Adam Rusek, Witold Tkaczyk, prowadzenie Michał Traczyk

19.30 Kolacja

22 listopada (czwartek)

8.40 dr Magdalena Lachman (UŁ), Między (dez)aprobatą a inspiracją. O literackiej recepcji komiksu

9.00 mgr Stefano Damato (US), Japoński komiks i literatura włoska: „Dantejskie” dzieła GO NAGAI-EGO

9.20 dr Arkadiusz Adamczuk (KUL), Znaczenie inspiracji sztuką wysoką w twórczości Milo Manary

9.40 mgr Ewelina Kwiatkowska (UW), Komiks w szkle sparafrazowany

10.00 Dyskusja

10.20 dr Łukasz Fojutowski (WSNHiD), Komiks jako instrument edukacji ekonomicznej we współczesnym społeczeństwie

10.40 mgr Tomasz Nowak, Uwarunkowania rozwoju rynku komiksowego w Polsce

11.00 mgr inż. arch. Witold Tkaczyk (Zin Zin Press), Komiks, edukacja, historia

11.20 dr Bernadetta Matuszak-Loose (UAM), Komiksy o Auschwitz. Forma pamięci kulturowej czy rozrywki?

11.40 Dyskusja

12.00 Przerwa na kawę

12.20 mgr Maria Delimata (UAM), Zsazsa Zaturnnah – filipińska intra-płeć w komiksie

12.40 mgr Bartłomiej Oleszek (UMK), Popularne opowieści w popularnym teatrze. O radiowych i telewizyjnych inscenizacjach komiksów

13.00 dr Roman Bromboszcz (WSNHiD), Cyberprzestrzeń w komiksie i anime. Analiza wybranych narracji

13.20 dr Tomasz Misiak (WSNHiD), Wrażliwość komiksowa w filmowej animacji

13.40 Dyskusja

14.00 Przerwa obiadowa

15.00 mgr Paweł Panic (UO), Bijatyka wychodzi poza kadr. Wpływ komiksów na gry z gatunku beat’em up

15.20 mgr Damian Kaja (UMK), Komiks w kontekście telewizji. Status „opowieści” między mediami

15.40 dr Michał Traczyk (WSNHiD), Komiks i piosenka – losy osobne, losy bliźniacze?

16.00 Dyskusja

16.20 Zamknięcie konferencji

Komiks wobec zjawisk kultury popularnej :: konferencja

W listopadzie w Poznaniu, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa odbędzie się konferencja Komiks wobec zjawisk kultury popularnej:

„Komiks – zrodzony, jak pozostałe gatunki utożsamiane z kulturą popularną (by wymienić choćby film i piosenkę), pod koniec XIX wieku, rozwijający się razem z popkulturą, tak jak ona ewoluujący, nieustannie rozszerzający zakres swojego oddziaływania – od dawna cechuje wewnętrzne bogactwo i zróżnicowanie, a jego twórców – wrażliwość na wszelkie zmiany i niuanse rzeczywistości kulturowej, społecznej, politycznej.

Ostatnie dwudziestolecie uświadamia, że wcześniejsze wieloletnie, niemal całkowite pomijanie komiksu w refleksji naukowej i krytycznej (czy to ze względu na jego niski, masowy rodowód, czy to ze względów politycznych – jako najbardziej charakterystyczny i znienawidzony przez peerelowskich decydentów przejaw kultury amerykańskiej) doprowadziło do zubożenia dyskursu na temat przemian kulturowych w naszym kraju.

Coraz większa grupa historyków i teoretyków kultury, a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych uświadamia sobie, iż komiks jest doskonałym narzędziem komentowania świata, niezwykle przydatnym w opisie różnych zjawisk, pomocnym w edukacji, idealnym do promowania… właściwie wszystkiego, ale wciąż jeszcze potrafiącym zaskakiwać tych, którzy nie potrafią zdjąć go z półki z literaturą dla dzieci.

Konferencja ma w założeniu stanowić otwarte forum dyskusyjne dla badaczy z różnych środowisk i różnych dyscyplin. Zapraszamy kulturoznawców, socjologów, psychologów, literaturoznawców, filmoznawców, pedagogów oraz przedstawicieli wszystkich innych dziedzin naukowych.

Wśród proponowanych zagadnień wartych – naszym zdaniem – zainteresowania są:

– (nie)ludyczność komiksu,

– komiks jako narzędzie komunikowania rzeczywistości,

– komiks wobec innych sztuk popularnych,

– komiks wobec różnych form kultury,

– recepcja komiksu jako wyznacznik jego miejsca w świecie sztuki i rzeczywistości społecznej,

– komiks a zjawisko popularyzacji rzeczywistości,

– komiks w Internecie,

– komiks w edukacji.

Konferencja odbędzie się 21-22 listopada 2012 w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres komiks.wsnhid [at] gmail.com do 10 października 2012. Pod tym adresem można również uzyskać wszelkie informacje na temat konferencji.

Prosimy o podanie tytułu wystąpienia oraz załączenie krótkiego (do 1000 znaków) streszczenia. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wyboru nadesłanych propozycji.

Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i nie obejmuje noclegów oraz zwrotu kosztów przejazdów. Organizatorzy zapewniają natomiast obiady oraz pomoc w znalezieniu noclegów.

Efektem konferencji będzie punktowana monografia, której wydanie planujemy na rok 2013.

dr Michał Traczyk”