Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

Konferencja studencka o komiksie superbohaterskim :: CfP :: Kraków, maj 2012

Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ organizuje konferencję (planowana na maj 2012):

Superbohater – mitologia współczesności?

Z informacji podanych na stronie konferencji na Facebooku:

Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania abstraktów referatów. Wymagania dotyczące abstraktów:
– termin nadsyłania: do 15 kwietnia.
– techniczne wymogi: długość do 1500 znaków czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5.
– czas wystąpienia: 15-20 minut,
– najważniejsze informacje o sobie (kierunek studiów i uczelnia, ewentualne doświadczenie w podobnych wydarzeniach itp.)

Proponowana tematyka referatów:
-> geneza i funkcjonowanie postaci superbohatera: problemy definicyjne pojęcia „superbohater”; herosi w różnych kulturach; superbohater w literaturze i mitologii;
-> ewolucja stereotypu bohatera w czasie: jak zmieniała się wizja bohatera na przestrzeni wieków; najnowsi bohaterowie i ich związek z aktualnymi wydarzeniami;
-> psychologiczno-filozoficzne ujęcie superbohatera: superbohater jako wyraz tęsknot, lęków i nadziei obecnych w człowieku i społeczeństwie;
-> wizerunek superbohatera: rola stroju; imiona i pseudonimy; superbohater jako ideał męskości lub kobiecości; czy superbohater musi posiadać super moce?;
-> antybohater, czyli super-złoczyńca i jego rola;
-> dlaczego superbohaterowie występują incognito: problem podwójnej i ukrytej (także rozbitej) tożsamości; drugie życie superbohatera;
-> parodystyczne i satyryczne ujęcie motywu superbohatera;
-> fandom i funkcjonowanie superbohatera w kulturze masowej;
-> czy i w jaki sposób temat superbohatera funkcjonuje w kulturze wysokiej;

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: konferencja.superhero [at] gmail.com

Materiały pokonferencyjne mają zostać opublikowane w numerze specjalnym Magazynu Antropologiczno-Społeczno-Kulturowego MASKA.