rodzina w komiksie

Rodzina, komiks i uwikłania ideologiczne

Dwa lata temu ukazała się książka, czwarty tom serii Wychowanie w rodzinie, będący efektem konferencji Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne).

W publikacji tej można przeczytać artykuł Jacka Gulanowskiego (Pedagogika, Uniwersytet Wrocławski) o ideologicznych aspektach przedstawiania wizerunku rodziny w komiksach.

Tekst dostępny jest również online :: tutaj ::

Jacek Gulanowski, Przedstawienia rodziny w komiksie – uwikłania ideologiczne, [w:] Ewa Jurczyk-Romanowska, Leszek Albański, Wychowanie w rodzinie. Tom III: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany. Jelenia Góra, Karkonoska PWSZ, 2011.