Niemcy

W Niemczech o polskim komiksie

W zeszłym tygodniu, w dniach 16-18 października, miała miejsce w Niemczech, w Gemersheim, konferencja naukowa poświęcona komiksowi polskiemu.

Zorganizowały ją pod egidą Uniwersytetu Jana Gutenberga w Mainz Renata Makarska (JGU Mainz/Germersheim) i Kalina Kupczyńska (Uniwersytet Łódzki).

Podczas spotkania wygłoszono następujące referaty:

SEKTION I: GESCHICHTE UND/IM COMIC (Historia i komiks/Historia w komiksie)
Adam Rusek (Warszawa), Wątki propagandowe w komiksie polskim 1919-1989 (Propaganda im polnischen Comic 1919-1989)
Justyna Czaja (UAM Poznań), Komiks i polityka historyczna (Comic und Geschichtspolitik)
Markus Krzoska (Universität Gießen), Comic in der PRL – nationalkommunistische Inszenierung oder unpolitisches Freizeitvergnügen? (Komiks w PRL – narodowokomunistyczna inscenizacja czy apolityczna rozrywka)
Kalina Kupczyńska (Universität Łódź), Kinder(,) bitte nicht vergessen! – Ostalgie und PRL-Nostalgie im deutschen und polnischen Comic (Dzieci, nie zapomnijmy pamiętać! – Ostalgia i nostalgia za PRL w niemieckim i polskim komiksie)
Tanja Zimmermann (Universität Konstanz), Der Comic im Aufstand: Der Holocaust in Joe Kuberts Yossel. April 19, 1943 (Komiks w powstaniu: Holocaust w „Yossel: 19 kwietnia 1943” Joe Kuberta)
Hans-Christian Trepte (Universität Leipzig), Popkultur und Holocaust (Kultura popularna a Holocaust)

Monika Schmitz-Emans (Ruhr-Universität Bochum), „99 ways to tell a story“: über Comics als Erzählungen und Meta-Erzählungen („99 ways to tell a story”: komiksy jako opowiadania i meta-opowiadania)

SEKTION II: COMIC IN OSTMITTELEUROPA, COMIC IN DER NACHBARSCHAFT (Komiks w Europie Środkowo-Wschodniej, komiks w sąsiedztwie)

Christine Gölz/Matteo Colombi (GWZO, Universität Leipzig), Signale aus dem (Un)Bekannten. Zur Attraktivität der neunten Kunst für die ostmitteleuropäischen (Pop)Kulturen (Fallbeispiel Tschechien) (Sygnały (nie) wiadomo skąd. O atrakcyjności dziewiątej muzy w kulturach popularnych Europy Środkowo-Wschodniej)
Alfrun Kliems (HU Berlin), Romantik und Comic: Graphic Novels in Ostmitteleuropa (Romantyzm i komiks: powieść graficzna w Europie Środkowo-Wschodniej)
Renata Makarska (Universität Mainz/Germersheim), Wzajemne postrzegania. Polska i jej sąsiedzi w komiksie (Die gegenseitige Wahrnehmung. Polen und seine Nachbarn im Comic)

SEKTION III: POLEN IM COMIC (Polska w komiksie)
Michał Traczyk (Zeszyty Komiksowe, Poznań), Komiksowy obraz Polski (Das Comicbild Polens)
Marek Kochanowski (Universität Białystok), Miasto, prowincja, miasto prowincjonalne w komiksie polskim po 1989 roku (Stadt, Provinz, Provinzstadt im polnischen Comic nach 1989)
Magdalene Loda (FH Potsdam), Rebellion in Bildern. Ein deutsch-polnisches Comicprojekt zum Wreschener Schulstreik (Rebelia w obrazkach. Posko-niemiecki projekt komiksowy o strajku szkolnym we Wrześni)
Lisa Braun (JGU Mainz/Germersheim), Polen als Manga-Protagonist – Hetalia: Axis Powers (Polska jako bohater mangi – Hetalia: Axis Powers)

SEKTION IV: COMIC IM 21. JAHRHUNDERT (Komiks w XXI wieku)
Grażyna Gajewska (UAM Poznań), Kobiecy komiks autobiograficzny (Der autobiographische Frauencomic)
Kinga Kuczyńska (Uniwersytet Gdański), Umiarkowany optymizm – o roku (i nie tylko) komiksu kobiecego (Ein verhaltener Optimismus – über ein Jahr (und etwas mehr) des Frauencomics)
Wojciech Birek (Uniwersytet Rzeszowski), Stylistyka graficzna i strategie narracyjne Krzysztofa Gawronkiewicza – próba charakterystyki (Grafische Stilistik und narrative Strategien bei Krzysztof Gawronkiewicz)
Marlena Breuer (Universität Tübingen), Comic oder Nicht-Comic. Maciej Sieńczyks Przygody na bezludnej wyspie (Komiks czy nie-komiks. „Przygody na bezludnej wyspie” Macieja Sieńczyka)
Łukasz Wróbel (Uniwersytet Warszawski), „potrzebna jest zdolność mikroskopowania”. Wektory rozpadu wzorców tożsamości w komiksie polskim po 2000 roku („nötig ist eine Fähigkeit der mikroskopischen Sicht”. Aspekte des Verfalls von Identitätsmodellen im polnischen Comic nach 2000)

Dyskusja panelowa: Kultury komiksowe w Polsce i w Niemczech. Z udziałem Christiana Bachmanna (wydawca, Bochum), Pawła Timofiejuka (wydawca, Warszawa) i Michała Traczyka (Zeszyty Komiksowe, Poznań).

Ostatniego dnia dyskutowano nad koncepcją publikacji, która ukaże się po konferencji.

Informacje za stronami :: stąd :: oraz :: stąd ::

Monika Schmitz-Emans :: Komiks a literatura

Nakładem wydawnictwa Walter De Gruyter ukazała się książka prof. Moniki Schmitz-Emans (przy współpracy Christana A. Bachmanna): Literatur-Comics. Adaptationen und Transformationen der Weltliteratur (Berlin/Boston 2012).

Zawierająca 433 strony monografia stanowi efekt pobytu i studiów Moniki Schmitz-Emans w instytucie FRIAS (Freiburg Institute for Advanced Studies) i jest 10. tomem serii „linguae & litterae”.

Książka podzielona jest na trzy części: 1. Der Comic als „neunte Kunst” und die Literatur; 2. Der Comic im Spiegel anderer Darstellungsmedien und Künste; 3. Der Comic und die Weltliteratur.

Część pierwsza w znacznym stopniu poświęcona jest genezie i historii komiksu, idei IX Sztuki, a także różnym poziomom, jak nazywa je autorka, „strategii autorefleksji”, gdzie omawia m.in. auto-parodie, cytaty, komiksy w komiksach czy metakomiksy, a ponadto rozważa komiks jako osobne medium, omawia sposoby wypowiedzi komiksowych oraz „strategie kadrowania”.

W części drugiej Schmitz-Emans stawia komiks w relacji do innych sztuk. Pojawiają się tu takie dzieła jak Nanairo Inko Osamu Tezuka, zagadnienia poetyki obrazu w adaptacji Prousta, którą stworzył Stephané Heuet, a także problematyka adaptacji opowiadań Franza Kafki oraz prace Marca-Antoine’a Mathieua.

Nanairo Inko, Osamu Tezuka

Część trzecia w całości poświęcona została analizie różnych adaptacji komiksowych literatury światowej, począwszy od Classics Illustrated (ukazująca się w latach 1941-1971 seria dla młodzieży, w tej pierwszej serii ukazało się 169 zeszytów, pomysł podjęto ponownie w latach 90-tych XX w.), przez Alicję w Krainie Czarów Lewisa Carrolla, Fausta Goethego, Moby Dicka Melville’a, opowiadania Edgara Alana Poego czy E.T.A. Hoffmanna. Jednym z omawianych artystów jest Dino Battaglia (1923-1983), włoski rysownik komiksów, najbardziej znany właśnie za sprawą komiksowych adaptacji klasyki światowej. Schmitz-Emans omawia także adaptację Szklanego miasta Paula Austera autorstwa Davida Mazzucchellisa i Paula Karasika. Warto wspomnieć, że autorka przywołuje także fascynującą i tajemniczą postać B. Travena (w Polsce znanego jako Bruno Traven).

Ze szczegółowym spisem treści, można się zapoznać na stronie wydawnictwa De Gruyter.

We wrześniu 2012 roku nakładem tej samej oficyny ukazać ma się kolejna książka Schmitz-Emans: Comic und Literatur, w której znajdą się analizy dzieł takich autorów jak Alberto Breccia, Dino Buzzati, Dante, Alan Moore, Reinhard Kleist, Marcel Proust czy Joann Sfar.

Prof. Monika Schmitz-Emans pracuje na uniwersytecie w Bochum. Zajmuje się m.in. ogólną teorią literatury, poetyką, komparatystyką, relacjami pomiędzy filozofią, literaturą a sztukami plastycznymi, literaturą a muzyką.

Christian A. Bachmann posiada własne wydawnictwo, które publikuje m.in książki poświęcone badaniom nad komiksem: Christian A. Bachmann Verlag.