Lubelskie Spotkania z Komiksem

Dzieje się :: dopowiedzenie

Do ostatniego wpisu Dzieje się w bibliotekach koniecznie muszę dodać informację o jeszcze jednym zbliżającym się wydarzeniu.

W dniach 19-20 maja 2012 odbędą się 4. Lubelskie Spotkania z Komiksem. Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie LSZK. Kto w tym czasie będzie w Lublinie, niechaj bieży do Chatki Żaka przy ulicy Radziszewskiego 16!