komiksologia

Jerzy Szyłak i „Komiks w szponach miernoty” :: spotkanie autorskie

PracowniaKomiksowaW najbliższy czwartek, 16 maja, o godzinie 17.00, odbędzie się spotkanie autorskie z Jerzym Szyłakiem, jednym z najwybitniejszych polskich badaczy komiksu. Pozostaje mi żałować, że nie mieszkam w Gdańsku, bo właśnie tam, w Pracowni Komiksowej (Biblioteka Manhattan przy ul. Grunwaldzkiej 82) będzie można z Autorem się spotkać, posłuchać i podyskutować.

Na fejsbukowej :: stronie :: wydarzenia  można przeczytać:

„Długo oczekiwana książka najbardziej znanego badacza komiksu, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, elektryzuje środowisko fanów opowieści obrazkowych od momentu, gdy pojawiły się jej pierwsze zapowiedzi. W pracy „Komiks w szponach miernoty” Jerzy Szyłak analizuje dokonania polskich badaczy komiksu, których efekty, a niekiedy także motywacje, stawia pod znakiem zapytania (co autor sugeruje już w ostro sformułowanym tytule książki). Badacz skupia się przede wszystkim na dorobku łódzkich sympozjów komiksologicznych oraz zastanawia się nad pojęciem story artu określającym awangardowe formy komiksu, a także nad kwestiami włączenia tego gatunku artystycznego w obieg galeryjny. Najnowsza publikacja Jerzego Szyłaka to przede wszystkim praca, która zainteresuje środowisko komiksowe, jednak również osoby interesujące się teorią gatunków fabularnych oraz szeroko rozumianą sztuką nie powinny czuć się zawiedzione po lekturze książki. Zaproszenie na spotkanie z autorem jest zatem skierowane nie tylko do miłośników komiksu.”

Szylak_Komiks_w_szponach_miernoty

:: stąd ::

Książkę będzie można nabyć podczas zbliżającego się wielkimi krokami Festiwalu Komiksowa Warszawa.

A ze wstępem do „Komiksu w szponach miernoty”, w którym i mi się dostaje odłamkiem, można zapoznać się :: tutaj ::

Badania nad komiksem w Niemczech :: Daniel Stein

W zeszłym roku ukazał się na stronie http://www.comicsforum.org tekst Daniela Steina Comics Studies in Germany: Where It’s At and Where It Might Be Heading.

Artykuł Steina jest ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze, zwraca uwagę na nierozstrzygnięty chyba do końca także na forum niemieckiej nauki problem, czy istnieje coś takiego jak Comics-Wissenschaft (Comics Studies), które na naszym polskim gruncie propagowane jest przez Krzysztofa Skrzypczyka podczas Sympozjów Komiksologicznych w Łodzi (i jego publikacjach, również na ten temat). Jeszcze w 2002 roku Ole Frahm pisał Comics Studies does not exist. Stein twierdzi, że podczas ostatniej dekady wiele się zmieniło i można dostrzec pozytywne zmiany w tej sferze zainteresowań niemieckiej nauki.

Według słów Steina badania nad komiksem w Niemczech sięgają co najmniej lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jednak to właśnie w ostatnich latach na rynku niemieckim ukazało się wiele pozycji, które tematykę (o)powieści graficznych badają z różnych perspektyw naukowych. Jeśli nie pomyliłem się w obliczeniach, Stein wymienia 18 książek (monografii i zbiorów artykułów), które ukazały się w ostatnich latach w Niemczech (dane bibliograficzne w artykule pod podanymi niżej linkami). Odnotowuje ponadto świetny rocznik Deutsche Comicsforschung (dostępny w BU w Poznaniu) oraz Lexicon der Comics pod redakcją Marcusa Czerwionki.

Jednym z zasadniczych pytań postawionych przez Steina jest, czy istnieje obecnie wiodący ośrodek badań nad komiksem w Niemczech. Wydaje się, że ośrodka takiego nie ma, natomiast jest kilka grup i projektów, które stawiają (o)powieści graficzne w centrum swoich badań.

Stein wymienia trzy główne projekty, grupy i ośrodki badawcze:

Projekt ComFor, czyli Die Gesellschaft für Comicforschung z Koblencji (Koblenz), w który zaangażowane są takie osoby jak prof. Dietrich Grünewald i Nina Mahrt. Co roku sympozja organizowane są w innym ośrodku, np. w zeszłym konferencję o komiksie dokumentalnym zorganizował prof. Thomas Knieper z Passau. W tym roku konferencja poświęcona jest polityce w komiksie i odbędzie się pod koniec września we Freiburgu.

Bardzo ciekawym ośrodkiem wydaje się Die Arbeitsstelle für Graphische Literatur (ArGL) w Hamburgu, skupiające takich badaczy jak Ole Frahm, Michael Hein czy Jens Nielsen. Obecnie ośrodkiem kierują prof. Astrid Böger i prof. Markus Kuhn. Tutaj można się zapoznać z wszystkimi współpracownikami centrum.

Daniel Stein wymienia także swój własny ośrodek – Uniwersytet w Getyndze i projekt „Popular Seriality – Aesthetics and Practice”, którego strona dostępna jest w języku niemieckim i angielskim.

Stein przyznaje, że nie widzi na razie możliwości, by na jakimkolwiek uniwersytecie w Niemczech powstał obecnie osobny instytut zajmujący się wyłącznie Comics-Wissenschaften. Nie wyobraża sobie także studentów uzyskujących stopnie licencjackie lub magisterskie w zakresie Comics Studies w najbliższej przyszłości.

Wszystko wskazuje jednak na to, że podobnie jak w Polsce, tak i w Niemczech daje się zauważyć coraz bardziej intensywne badania nad komiksem i różnego rodzaju opowieściami graficznymi, obrazkowymi, obrazkową satyrą prasową – podejmowane z perpektywy różnych dyscyplin naukowych. I podobnie jak w Polsce, trudno obecnie przewidzieć, jak sytuacja będzie się przedstawiała w przyszłości – czy tak jak teraz badania nad komiksem będą prowadzone na różnych wydziałach przez badaczy różnych dyscyplin, czy raczej nastąpi „scentralizowanie” i powstanie jakiś ośrodek, zajmujący się wyłącznie komiksologią (Comics Studies) na wzór filmoznawstwa, teatrologii itp.

Tak czy inaczej, warto śledzić, co się dzieje w zakresie badań nad komiksem za naszą zachodnią granicą.

Daniel Stein obecnie pracuje na Georg-August-Universität w Getyndze, gdzie pisze habilitację Autorisierungspraktiken seriellen Erzählens am Beispiel der Gattungsgenese von Batman- und Spider-Man Comics.

Artykuł, o którym mowa powyżej można przeczytać ::tutaj:: lub ::tutaj::.